Barn- och skolförvaltningen

Om rollen och dina arbetsuppgifter

Vårt viktigaste gemensamma mål på Uggleskolan är elevernas kunskapsutveckling, från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolans pedagoger tar ett gemensamt ansvar för elevernas hela skoldag. Som grundlärare för fritidshem/ fritidspedagog följer du eleverna både under skoldag och fritidshemstid. Det bidrar till att eleverna får goda förutsättningar att känna sig trygga och kan lita till sin egen förmåga och potential. Vårt fritidshem erbjuder eleverna en meningsfull fritid genom att ta utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter. Vi utmanar också eleverna genom att visa på och inspirera till nya upptäckter.

Som grundlärare för fritidshem/ fritidspedagog har du en viktig roll för Uggleskolans elevers lärande i form av kunskapsutveckling och social utveckling. Du kommer tillsammans med övrig pedagogisk personal planera och bedriva pedagogiskt arbete i skola och på fritidshem.  Vi arbetar systematiskt med att utveckla kvalitetsarbetet inom fritidshemmet. Du förväntas delta i det systematiska arbetet som styrs av skollag och läroplaner. Vårt fritidshem är öppet kl. 06-17:30. Det är önskvärt att du har möjlighet att både öppna och stänga. 

Från och med hösten 2024 kommer vi ha fritidshem för åk F-6 vilket innebär en utökning mot nuvarande F-3. I detta arbete kommer du att vara delaktig.

Vi söker dig

Vi vill att du har examen som fritidspedagog eller grundlärare med inriktning mot fritidshem och att du sätter elevernas kunskapsutveckling i fokus och lägger vikt vid deras lärande under hela dagen. Bred behörighet är meriterande, liksom erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kompetens inom värdegrundsarbete för att motverka kränkande behandling samt kompetens inom arbete med hållbar utveckling.

På Uggleskolan förväntar vi oss ett positivt förhållningssätt och intresse för utveckling och nya ideér. 

Vi tillämpar löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan tillsvidareanställd medarbetare. Tänkt start är 240808 eller så snart som möjligt. Tjänsten är en semestertjänst.

Välkommen med din ansökan!

Vi erbjuder dig

Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare

Om arbetsplatsen

Uggleskolan F-6 ligger i det natursköna området Fågelsång, i den del av Södra Sandby som är beläget närmast Lund, varifrån man lätt kan ta sig med cykel, buss eller bil. Skolan har 250 elever varav ca 150 elever är inskrivna på vårt fritidshem. 

Uggleskolan har certifieringen "Skola för hållbar utveckling" och arbetar aktivt för en bättre miljö och hälsa, bl.a. utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.  Runtom skolan finns gott om natur och grönområden, både inne på skolgården och i närområdet. Dessa används flitigt till utepedagogik, både under skoltid och fritidstid.

Sedan flera år tillbaka arbetar vi med att skapa en allt mer tillgänglig lärmiljö för eleverna. Målet är att anpassa miljön i vår skola för att öka elevernas delaktighet i tillägnandet av kunskaper och värden. Detta arbete innefattar både den fysiska miljön som den sociala och pedagogiska miljön. I år fokuserar skolans utvecklingsarbete på motivation och meningsfullt lärande.

Med hjälp av skolans elevhälsoteam och trygghetgrupp lägger vi stor vikt på ett främjande och förebyggande arbete som skapar trivsel, trygghet och arbetsro bland eleverna. Som exempel kan nämnas vår rastbod utifrån vilken särskilda rastpedagoger driver och håller i organiserade rastaktiviteter och ett utlåningssystem för boden. All personal deltar kontinuerligt i arbetet kring kränkande särbehandling och normkritiskt förhållningssätt.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-08
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40/40
Ort Södra Sandby
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2024/506
Kontakt
  • Karin Jansson, rektor, 046-3592584
Facklig företrädare
  • Eva Eliasson, Sveriges Lärare, 046-3597751
Publicerat 2024-05-07
Sista ansökningsdag 2024-05-26

Tillbaka till lediga jobb