Barn- och skolförvaltningen

Om rollen och dina arbetsuppgifter

Som elevassistent stödjer du eleven med intellektuell funktionsnedsättning och arbetar för att ge eleven den ledning och stimulans som den behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att eleven utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Du arbetar för att uppväga skillnader i elevens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, det som ibland kallas för ”det kompensatoriska uppdraget”.

Du arbetar främjande genom att lyssna och vägleda samt ta ansvar och vara aktiv inom ramen för uppdraget. Elevassistenten är ett stöd i att utveckla lärandet, antingen med enskild elev eller i elevgrupp. Utvecklingen ska gälla såväl kunskapskrav enligt läroplan som sociala färdigheter. Det innebär att du som elevassistent vägleder och stödjer elever i lärandet och finns tillgänglig både socialt och praktiskt samtidigt som en av grundstenarna är att hjälpa eleven till självständighet. Elevassistenten bygger upp relationer till elever i syfte att öka tryggheten för dessa. I uppdraget ingår att arbeta nära med övriga i arbetslaget.

Det innebär bland annat att tillsammans med arbetslaget och i verksamheten:

• skapa en helhet för en god och stimulerande miljö för lärande, utveckling, omsorg och tillsyn
• utforma verksamheten utifrån elevens förutsättningar och behov samt möjliggöra elevens inflytande över arbetssätt och innehåll
• bemöta och hantera olika funktionsnedsättningar utifrån elevens behov
• reflektera kring elevens lärande
• säkerställa god kommunikation med vårdnadshavare och andra samarbetsaktörer
• stötta eleven i att navigera och sträva mot att självständigt kunna hantera sociala situationer

Då elevassistenten stödjer eleven med intellektuell funktionsnedsättning, kan det exempelvis även innebära att hjälpa till med omsorgsbehov och stödja eleven i vardagliga sysslor så som:

• medicinering
• sondmatning
• toalettbestyr
• matsituationer
• förflyttningar

Elevassistenten är aktiv tillsammans med eleven i samtliga ämnen och ämnesområden samt vid skol-och fritidshemsaktiviteter utanför skolområdet, så som exempelvis simundervisning, studiebesök och utflykter.

Tjänsten är en visstidsanställning under läsåret 2024/2025, med eventuell möjlighet till förlängning.

Vi söker dig

som har gymnasie- eller vuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet. Annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget kan vara aktuell.

Tidigare erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning, liknande uppdrag, och/eller tidigare arbete med barn eller skola. 

Arbete med kompensatoriska hjälpmedel, alternativa och digitala verktyg såsom bildstöd, pekkartor, tecken som AKK (tecken som stöd), iPads och datorer är meriterande.
Kunskap om eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande är också något vi värdesätter.

Som elevassistent har du en förmåga att skapa och bevara relationer med bland annat elever och vårdnadshavare och samarbete med kollegor och andra aktuella aktörer är en självklarhet. Du tar initiativ och har lätt för att anpassa dig efter förändrade omständigheter. 

Vi erbjuder dig

Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.

Det här ger vi dig som medarbetare

Om arbetsplatsen

Fågelskolan är belägen i Lunds västra delar och ingår i verksamhetsområde 4. Vi är en F-9 skola med en integrerad anpassad grundskola. På skolan går ca 530 elever, varav 55 är inskrivna i den anpassade grundskolan. 
Personalen i våra klasser i den anpassade grundskolan arbetar tätt tillsammans och har varje vecka tid tillsammans för att utvärdera och planera. Som elevassistent i vår anpassade grundskola arbetar du också på ett av våra fritidshem.

Vi har ett starkt elevhälsoteam, som alltid stöttar dig i situationer som kan upplevas utmanande och svåra.

Det är roligt att arbeta på Fågelskolan där det råder ett öppet och tillåtande klimat, vilket är en god förutsättning för att våga pröva nya idéer och tankar.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 240814
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2024/508
Kontakt
  • Kristina Thelin, 046-3597295
  • Paulina Nossborn, 046-3597713
Facklig företrädare
  • Peregrin Frost, Kommunal, 046-3592294
Publicerat 2024-06-04
Sista ansökningsdag 2024-06-18

Tillbaka till lediga jobb