Barn- och skolförvaltningen

Om rollen och dina arbetsuppgifter

Som grundskollärare arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen samt arbetar främjande för elevernas lärande och utveckling. 

Du som söker denna tjänst hos oss är legitimerad lärare med behörighet i matematik, teknik, kemi, biologi och fysik. Att du har tidigare erfarenheter av att jobba språk- och kunskapsutvecklande i dina ämnen ser vi väldigt positivt på. För att vara aktuell för uppdraget ska du kunna redovisa för flerårigt väl vitsordat arbete efter examen med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. 

Vi söker dig

Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare för avsedda ämnen och årskurser. Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet av att undervisa. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan på ett pedagogiskt sätt tillämpa dessa i ditt dagliga arbete. 

Är du den där riktigt skickliga pedagogen som vill arbeta med att stärka våra elevers kunskapsresultat och ha ett särskilt fokus på att elever i behov av stöd når sin maximala potential? Är du legitimerad i matematik, teknik och NO-ämnena och har erfarenhet av undervisning i både mellan- och högstadiet? Har du ett särskilt intresse av samplanering och sambedömning för en ökad likvärdighet i utbildningskvalitet? Har du erfarenhet av att undervisa elever med komplicerad inlärning? Har du erfarenhet av att arbeta med inlärning av den grundläggande matematiken såväl som med elever som kommit långt i sin utveckling? Då kan du vara den vi söker till oss på rektorsområde Tuna. 

Vi har idag flera synnerligen engagerade lärare som bedriver en kvalitativ undervisning för våra elever. Med matematik som skolans val är det ett måste att ha förmåga att erbjuda en varierad och engagerande undervisning där också utepedagogik kan vara inspirerande inslag. Som lärare hos oss bedriver du, såväl individuellt som i team, en varierad, kreativ och lustfylld undervisning för våra elever. Du hittar strategier för att nå varje elev och bidrar till ökad måluppfyllelse. Du planerar, bedömer, utvärderar och utvecklar den pedagogiska verksamheten i enligt med skolans styrdokument och i det systematiska kvalitetsarbetet. Den tillgängliga lärmiljön är ett fokusområde. 

För tjänsten ser vi också att du är en tydlig ledare i klassrummet. Du har ett intresse för att utveckla både din undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Via tydliga strukturer och ett organiserat tillvägagångssätt hittar du vägar att nå våra elever samtidigt som du har lätt för att bygga goda och hållbara relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. För att passa in i rollen som lärare på rektorsområde Tuna behöver du vara en utpräglad lagspelare. Alla skall med. 

Vi erbjuder dig

Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.

Det här ger vi dig som medarbetare

Om arbetsplatsen

Tre delar skapar Rektorsområde Tuna; Tunaskolan grundskola F-9, Tunaskolan anpassad grundskola och Mårtenskolan F-6. En verksamhet som kräver både hjärta och hjärna. En verksamhet som behöver att vi samplanerar, samarbetar och sambedömer. En verksamhet som sen ger allt tillbaka när våra elever känner sig trygga, har studiero, har rastro och får utveckla sin kunskap under ledning av sina lärare, sina fritidspedagoger samt övrig personal på skolan. 

Vi är stolta över vår skola som arbetar för att alla elever skall med. 

På vårt rektorsområde undervisas drygt 1000 elever och vi är ca 160 personal. Vi befinner oss i utkanten av centrala Lund, granne med Universitetets matematik- och naturvetenskapliga del. Hit kan du ta dig med cykel, buss eller spårvagn och gång. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 8 augusti
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75%-100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2024/617
Kontakt
  • Ana-Maria Rodrigues Friede, 046-3594712, ana-maria.rodriguesfriede@lund.se
Facklig företrädare
  • Staffan Släger, Sveriges Lärare, staffan.slager@lund.se
Publicerat 2024-05-28
Sista ansökningsdag 2024-06-11

Tillbaka till lediga jobb