Arbetsmarknads- och socialförvaltningen


Om rollen och dina arbetsuppgifter

Utredningsenhet barn och unga är en enhet inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och är indelad i mindre team om ca 10 personer i varje. Vi har ett spännande uppdrag med att utreda och följa upp beviljade insatser för barn och unga i Lund. Myndighetsutövning med fokus på barn och unga innebär ofta arbete med högt tempo och svåra bedömningar. Just nu har vi flera kollegor som under året kommer vara föräldralediga- därför behöver vi dig!

Som utredande socialsekreterare utgörs dina arbetsuppgifter av utredningar och uppföljningar av beviljade insatser för åldersgruppen 0-17 år. Vid behov arbetar du över gränserna för att möta barn och familjer på bästa sätt. Vi jobbar med genuint socialt arbete, tar oss tid för att möta människor, lyssna och se vad vi kan bidra med för att hjälpa människor till en förändring. Vårt arbete präglas av hög kvalitet, rättssäkerhet och vi jobbar ständigt på att hitta en balans i god kvalitet i verksamheten och också god arbetsmiljö för våra medarbetare.

Vi söker dig

Vi söker dig som har socionomexamen. Du behöver ha erfarenhet av utredning av barn och unga inom socialtjänsten, alternativt av annan myndighetsutövning inom socialtjänsten som bidragit till din insikt och kunskap om utredning av barn och unga. Vi lägger vikt vid att du är en person som kombinerar ditt engagemang med en lugn framtoning och förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete. Samtidigt har du en beredskap att vara flexibel när behoven i verksamheten påverkar din planering.

Du möter människor med respekt och hanterar din myndighetsroll på ett ansvarsfullt sätt genom att ta fasta på och analysera den information och kunskap som är mest väsentlig för att hantera dina ärenden i varierande situationer.

Vi erbjuder dig

Som stöd till dig i ditt arbete finns tillgängliga och kompetenta chefer men också ett planerat mentorskap. Vi ger en individanpassad introduktion, samt tillgodoser behov av löpande kompetensutveckling och extern handledning. Vi utbildar kontinuerligt utifrån varje medarbetares specifika behov. Vi bidrar gemensamt till en glad och trevlig stämning på arbetsplatsen.

Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare

Om arbetsplatsen

Vi sätter stort värde vid kollegialt lärande och jobbar därför mycket tillsammans i ärenden. I vårt team finns kollegor med lång och bred erfarenhet och som gärna delar med sig av sin kunskap. Två enhetschefer delar på ledarskapet och kan därför vara ett närvarande stöd och bollplank. Dessutom finns fyra 1:e socialsekreterare som kompletterar teamet med gedigen kunskap. Vi står för ett tydligt barnperspektiv och har tillgång till ett brett och kvalitativt utbud av tidiga insatser på hemmaplan. Dessutom erbjuds stödgruppsverksamhet för både barn och förälder. Vi värnar om ett välfungerande samarbete med olika aktörer kring barn och ungdomar och samverkar brett med skola, polis, sjukvård och övriga delar inom socialtjänsten.

2023 påbörjade vi ett spännande projekt kring återhämtning på arbetstid, vilket har visat på goda resultat- så vi fortsätter 2024. Återhämtning på arbetstid innebär att medarbetare, individuellt eller gemensamt, kan göra olika aktiviteter för att se till att arbetsdagen blir i lagom tempo och där det finns möjlighet till att också stanna upp och reflektera kring sitt arbete. För att möjliggöra projektet ha vi en utökad bemanning under hela 2024.

Känner du igen dig i vår beskrivning? Vill du bli en del av vår kompetenta och fina arbetsgrupp? Välkommen med din ansökan senast den 19 juni 2024.  Intervjuer sker löpande.

Annonsen avser en tillsvidareanställning och ett vikariat.

Övrig

För anställning avseende barn och unga krävs uppvisande av utdrag från polisens belastningsregister. Du kan med fördel beställa det redan nu via polisens hemsida. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2024/629
Kontakt
  • Sara Pettersson, 046-3594587,sara.pettersson@lund.se
  • Birthe Wallace, 046-3595740,birthe.wallace@lund.se
Facklig företrädare
  • Gregorio Macario, SSR, gregorio.macario@lund.se
  • Josefine Båge Jallow, Vision, Josefine.bagejallow@lund.se
Publicerat 2024-05-29
Sista ansökningsdag 2024-06-19

Tillbaka till lediga jobb