Vill du jobba som tolk i Lunds Kommun?

Då är du välkommen att fylla i denna intresseanmälan. Tolkförmedlingen rekryterar i första hand utbildade tolkar, auktoriserade tolkar och auktoriserade tolkar med specialkompetens. Vi ställer höga krav på språk- och realiakunskaper och rekryterar bara tolkar i språk där behov av fler tolkar finns. Behovet varierar beroende på hur situationen i samhället ser ut. Att bli registrerad som tolk hos oss innebär att ni blir uppdragstagare.

Att ha till hands

1. Intyg/betyg från gymnasium samt från alla tolkutbildningar/kurser som du gått. Du kan antingen fotografera intyget/betyget eller bifoga det som pdf.

2. Ditt CV. Du kan bifoga det som pdf.

Vi ser fram emot din ansökan!

Partager des liens


Connecter et envoyer un enregistrement d'intérêt

Retour aux postes vacants