Barn- och skolförvaltningen

Om rollen och dina arbetsuppgifter

Att arbeta som förstelärare inom grundskolan i barn- och skolförvaltningen i Lund innebär i första hand att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på den egna arbetsplatsen och i andra hand verksamheten i Lunds kommun. Försteläraren har ett särskilt ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet och verkar utifrån att skolan fortsätter utvecklas till en lärande organisation och försteläraren arbetar på uppdrag av rektor enligt nedan.
I rollen som förstelärare ingår att bedriva undervisning samt andra uppgifter som hör till läraruppdraget. Som förstelärare har man särskilt ansvar för allmän- och ämnesdidaktisk utveckling med stöd i forskning, samt för skolans/verksamhetens fokusområden kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet. Vidare har försteläraren en nyckelroll i det kollegiala lärandet. Tjänstens innehåll och förutsättningar konkretiseras i dialog mellan skolledare och förstelärare på respektive skola/verksamhet utifrån ovanstående riktlinjer. Detta görs inför varje läsår.

Hos oss på Byskolan blir du en viktig nyckelperson i vårt pedagogiska utvecklingsarbete. Du blir en av tre förstelärare som tillsammans med rektor, biträdande rektor, koordinator i fritidshem samt skoladministratör utgör skolans ledningsgrupp. Vi deltar tillsammans med övriga förskolor och grundskolor i lund i ett projekt genom Linnéuniversitetet "Förbättringskapacitet".

Vi söker dig

För att bli aktuell för en förstelärartjänst, behöver läraren:

• vara legitimerad lärare
• ha en bred behörighet och undervisa i flera ämnen i timplanen
• genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
• ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att
utveckla undervisningen
• även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen
• verka för en undervisning i den vida bemärkelsen
• verka för en samverkan mellan skola och fritidshem både när det gäller elevers lärande och mående samt personalens professionsutveckling

I rollen som förstelärare behöver du ha en god digital kompetens. Du är tydlig i ditt ledarskap och arbetar självständigt, men har samtidigt en god förmåga att samarbeta med andra. 

Vi kommer att kalla till intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. 

Vi erbjuder dig

Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.

Det här ger vi dig som medarbetare

Om arbetsplatsen

Under läsåret 23-24 har vi kammat hem två fina utmärkelser kopplade till hållbarhet. Vi vann matsvinnstävlingen samt det fina priset miljöbragden.

På Byskolan strävar vi efter kontinuitet och trygghet för eleverna genom att de möter samma vuxna i sitt arbetslag under hela dagen; i förskoleklass, i skolan och på fritidshemmet.

Skolmåltiderna tillagas i skolans eget KRAV-certifierade kök, där de flesta råvaror är ekologiska och närproducerade. Vårt kök har även vunnit White Guide Junior-priser.

Det är viktigt för oss att eleverna undervisas i demokratisk anda, bland annat har vi flera råd på skolan med olika inriktningar, som driver frågor som är angelägna. Eleverna är mycket delaktiga i utvecklingen av vår stora skolgård – allt med ett hållbart utvecklingsperspektiv. Skolan har erhållit utmärkelserna ”Grön Flagg” och även ”Skola för hållbar utveckling”, och nu i år även Miljöbragden i Lund.

Byskolan är en Partnerskola vilket innebär att vi kontinuerligt har lärarstudenter under deras praktikperioder och utbyte med Malmö universitet. Skolan är också en del av Riksidrottsförbundets satsning ”Rörelseglädje i skolan” som går ut på att öka våra elevers fysiska aktivitet och skapa rörelseglädje.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 240808
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Södra Sandby
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2024/705
Kontakt
  • Åsa Andersson, 046-3595000, asa.andersson@lund.se
Facklig företrädare
  • Ann-Sofie Syrén, 046-3595000, annsofie.syren@lund.se
Publicerat 2024-06-19
Sista ansökningsdag 2024-07-03

Tillbaka till lediga jobb