Barn- och skolförvaltningen

Om rollen och dina arbetsuppgifter

Som grundskollärare arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen samt arbetar främjande för elevernas lärande och utveckling.

Du har mentorsansvar och undervisar i de teoretiska ämnena, Sv, Sva, Ma, So, No och Tk för åk 1-3. Du har en vana av att anpassa undervisningen och göra extra anpassningar utifrån elevers behov. Då ni arbetar i arbetslag planeras och genomförs undervisningen tillsammans, du bidrar med den erfarenheten och de kompetenser du besitter. I arbetet ingår dokumentation, planerad undervisning utifrån läroplanen samt bedömning i de ämnen du undervisar. Vi arbetar med sambedömning vilket du är delaktig i. Utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare genomför vi 2ggr/läsår. Då vi har gemensamma aktiviteter för alla elever på hela skolan bidrar alla pedagoger tillsammans på olika sätt.

Vi söker dig

Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare och behörig i  Sv, Sva, Ma, So, No och Tk för åk 1-3 och som har några års erfarenhet av arbete som grundskollärare. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan på ett pedagogiskt sätt tillämpa dessa i ditt dagliga arbete.

Du är strukturerad och har en god ledarförmåga. Du samarbetar och är öppen för stöd från specialteamet och kolleger på skolan vid behov. Samtidigt är du självgående, säker och stresstålig i din yrkesroll. Då skolan värnar om en lärande och stöttande samarbetskultur är du delaktig i denna där du är i lojal kring det vi lärare/pedagoger gemensamt kommit fram till. Alla bidrar till elevernas bästa och en likvärdig skola för Flygelskolans elever.

Din digitala erfarenhet och kunskap behöver vara god, du ska i din profession ha en vana att elever utifrån läroplanen samt de som utifrån svårigheter behöver digitala verktyg.

Vi erbjuder dig

Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.

Det här ger vi dig som medarbetare

Om arbetsplatsen

Flygelskolan är en F-3 skola tillsammans med skolorna på Östratorn. Vi är tre skolor, Munspelet F-3, Flygelskolan F-3 samt Östratornskolan som är 4-9. Flygelskolan har två paralleller F-3, läsåret 24/25 har skolan ca 170 elever.

Vi är en skola med med fokus på eleverna, de ska få de kunskaper de behöver för att komma vidare i livet. Vi arbetar aktivt tillsammans med eleverna för att vara en skola där eleverna känner trygghet och får studiero. Vi har en god stämning i kollegiet där vi i kollegiet hjälps åt för att lyckas nå de mål vi satt för eleverna. På skolan finns EHT-personal samt speciallärare och specialpedagog och skolbibliotekarie. Flygelskolan har en väl planerad fritidsverksamhet med blandade aktiviteter. På vår fina skolgård finns möjlighet till olika aktiviteter och lek. 

Vi arbetar i ett kollegialt lärande där vi tar tillvara varandras kompetens. Barn och skolförvaltningen har tillsammans med Linnéuniversitetet ett projekt utifrån Tillgänglig lärmiljö där varje skola utifrån  resultat utvecklar de område som skolan har behov av. Vi arbetar i arbetslag där vi tar tillvara varandras kompetenser som kommer våra elever till del.

Flygelskolan har ett pågående samarbete med LundaVälkomsten där vi kollegialt lär oss att arbeta utifrån ett Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA).

Vår ambition är att eleverna på Flygelskolan känner trygghet och vill komma till skolan där de får förutsättningar att lära och att alla når målen i alla ämnen för att sen fortsätta sitt lärande och skolgång i åk 4 på Östratornskolan.

Flygelskolan finns på Östratorn, Brunnshög ligger 10 min promenad därifrån.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Augusti eller ev tidigare
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2024/545
Kontakt
  • Marie Jönsson, marie.jonsson@lund.se
Facklig företrädare
  • Eva Eliasson, Sveriges lärare, eva.eliasson@fvsverigeslarare.se
Publicerat 2024-05-24
Sista ansökningsdag 2024-06-07

Tillbaka till lediga jobb