Kommunkontoret

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar cirka 260 medarbetare med att stödja politiska nämnder och förvaltningar i kommunen. Inom kommunkontoret finns kommungemensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT, strategisk utveckling och näringsliv.

Om oss

Kommunkontoret har en viktig roll att leda och samordna ekonomistyrningen i hela kommunen och kommunkoncernen. Som ett led i detta har det under året startats en ny enhet på kommunkontoret - ekonomistyrningsenheten som är organiserad under ekonomiavdelningen. Enheten är under uppbyggnad och initialt utgörs enheten av befintlig lokalstrategstjänst och en controllertjänst som arbetar gentemot kommunkontoret. Enheten ledas av kommunkontorets ekonomichef. På sikt kommer denna grupp att växa i linje med uppdragets utveckling, en utvecklingsresa som man som lokalstrateg blir en del av och kan påverka.

 

I enhetens uppdrag ingår bland annat att ansvara för strategiska investeringsfrågor med särskilt fokus på investeringar i verksamhetslokaler. Vidare ansvarar enheten för den kommungemensamma lokalplaneringsgruppens arbete, utveckling och förvaltning av kommunens lokalinvesteringsprocess, beredning av investeringsärenden till kommunstyrelsen samt utredningar och beslutsunderlag kring fastighetsägarfrågor. I uppdraget ingår även att göra utredningar och analyser kring lokalanvändning och kostnadseffektivitet.

Befintlig lokalstrategstjänst är i högsta grad involverad i enhetens uppdrag och arbetar i nära samarbete med kommunens förvaltningar. Möjlighet till kompetensutveckling och att utvecklas i tjänsten finns och är en högt prioriterad fråga.

Arbetsuppgifter

I rollen som lokalstrateg förväntas du ansvara för kommunens strategiska lokalplanering och för att kommunens verksamheter erbjuds ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler samtidigt som att kommunens fastighetsbestånd utnyttjas på mest optimala sätt. Du samordnar och strukturerar kommunens lokalförsörjningsarbete och leder den kommungemensamma lokalplaneringsgruppen. Du analyserar kommunens samlade lokalbehov och följer upp lokaleffektivitet och vidare ansvarar du för att årligen ta fram kommunens strategiska lokalförsörjningsplan samt investeringsplan. I ansvaret ingår att förvalta och utveckla kommunens lokalinvesteringsprocess och att ta fram beslutsunderlag till kommunstyrelsen beträffande investeringsbehov och beslut om investeringar med tillhörande uppföljning och återrapportering.

Du har ett särskilt ansvar för omvärldsbevakning och att följa den lokala fastighetsmarknaden. I tjänsten ingår ett övergripande ansvar för bevakning av lokalbestånd, behov, utnyttjande av lokaler på såväl kort- som lång sikt.

Som lokalstrateg arbetar du självständigt vilket ställer krav på eget driv och initiativförmåga. Du har inget personalansvar men arbetar i nära samverkan med lokalsamordnare och nyckelpersoner från verksamheterna, kommunens fastighetsavdelning och kommunens bostadsbolag.


Vem är du?

Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot fastighetsekonomi eller annan utbildning som tillsammans med erfarenhet kan anses likvärdig. Vidare har du erfarenhet av att göra fastighetsekonomiska analyser och bedömningar eller likvärdigt. Du har flera års erfarenhet av att arbeta med strategiska frågor inom fastighetsområdet, god förhandlingsvana och gärna projektledarerfarenhet. Meriterande är erfarenhet från lokalförsörjningsprocesser i kommuner.

Personliga egenskaper

Då arbetet innebär många kontakter såväl internt som externt trivs du i en central roll där du samverkar med andra och där din förmåga att bygga förtroendefulla relationer kommer väl till pass. Du är självständig samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och är bra på att driva och leda processer i en komplex organisation. Du är analytisk och har lätt för att se helheter och komplexa samband. Du gillar att ha struktur i ditt arbete samtidigt som det finns en nyfikenhet och driv kring att utveckla arbetet. Du är noggrann och kvalitetsmedveten och levererar i tid. Du har god kommunikativ förmåga och tycker om att skriva och har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift. Du har förmåga att arbeta både strategiskt och operativt. Du ser glädjen och det meningsfulla i att bidra till att det genomförs rätt investeringar i kommunens verksamheter så att de uppnår sina verksamhetsmässiga mål på ett ekonomiskt effektivt sätt.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2020/595
Kontakt
  • Magdalena Stajcic, 046-359 66 90
Facklig företrädare
  • Cecilia Åkesson, Vision, 046-359 70 39
Publicerat 2020-06-29
Sista ansökningsdag 2020-08-04

Tillbaka till lediga jobb