Tekniska förvaltningen

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Om oss

Utvecklingen av staden och kommunen sker i många både stora och små projekt. För att detta ska bli verklighet krävs att många olika aktörer samverkar! Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens markreserv. Utifrån idé om exploatering initierar vi planprocess och beställer utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom exploateringsområden. Under processens gång genomför vi försäljning av byggklar tomtmark för såväl verksamhets- som bostadsändamål. Vid privata exploateringar säkerställer vi kommunala intressen genom exploateringsavtal. Vi värnar om ett hållbart utnyttjande av våra markresurser. Just nu är det många spännande projekt på gång med olika inriktning och omfattning!

Mark- och exploateringsfrågorna är centrala i den tillväxt Lunds kommun befinner sig i. Avdelningen för dessa frågor förstärks därför med en projektutvecklare med ett samordnande ansvar. Rollen arbetar nära avdelningschefen för att säkerställa en väl fungerande verksamhet, samt arbetar i rollen som projektutvecklare med fokus på att öka kommunens strategiska markreserv.

Uppdraget

Rollen ger dig en unik möjlighet att kombinera gedigen kompetens inom mark- och exploatering med ett intresse för markförvärv och utveckling av Lunds kommun ur ett helhetsperspektiv, i enlighet med kommunens vision och mål. Förväntningarna på avdelningen har successivt ökat, och aktuell roll har bland annat kommit till för att avlasta avdelningschefen i frågor som handlar om verksamhetsutveckling, budgetarbete, prioritering samt resursplanering.

I ditt arbete som utvecklare har du fokus på projektens tidiga skeden och du ansvarar för att den strategiska markreserven byggs på. Du arbetar med örat mot marken och har nära kontakt med såväl markägare som entreprenörer, i exploateringsprocessens olika skeden. Arbetet förutsätter god marknadskännedom och ett affärsmässigt förhållningssätt. Det förutsätter också ett kreativt och innovativt tankesätt för att kunna se möjligheter med såväl kommunens egna markinnehav som mark man önskar förvärva. Ansvaret innebär att

- bevaka fastighetsmarknaden i Lund och föreslå och genomföra strategiska fastighetsaffärer

- vara drivande i utvecklingen av det kommunala markinnehavet i tidiga skeden av exploateringsprocessen, vilket innebär att föreslå, initiera och genomföra utredningar, förstudier, ekonomiska analyser mm.

Som samordningsansvarig arbetar du utifrån avdelningens helhetsuppdrag och bistår dina kollegor för att skapa effektivitet och en god leverans. Avdelningen består av exploateringsingenjörer, förvaltare och ytterligare en projektutvecklare. Du stöttar dina kollegor och är ett bollplank i olika typer av övergripande MEX-relaterade frågor, som exempelvis prioriteringar och val av inriktning i ärenden. I ditt ansvar ingår också att implementera intern verksamhetsutveckling, vara sammanhållande för avdelningens remisser och exploateringsprojektens ekonomi, samt planering av hanteringen av politiska beslut och framskrivning till politiken. Personalansvar ingår inte i uppdraget.


Kravprofil

Vi söker dig som har minimum 10 års erfarenhet från fastighetssektorn - gärna en kombination av erfarenheter från arbete inom mark- och exploatering i kommun, fastighetsutveckling och/eller transaktioner.
Erfarenheten innebär
- Mycket god kunskap om exploateringsprocessen, inkluderande erfarenhet av avtalsskrivande relaterat mark- och exploatering
- Erfarenhet av stadsbyggnad/utveckling och detaljplanearbete
- Erfarenhet av förhandling. God kunskap om, och intresse för, värdering, ekonomi och kalkylering
- Projektledning av medelstora och stora stadsutvecklingsprojekt/bostadsprojekt med fokus på tidiga skeden. Gärna även erfarenhet av genomförandefrågor
- Förståelse för hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation

För dig som vill vara med och bidra till Lunds kommuns hållbara tillväxt i en roll som kombinerar projektutveckling med ett arbetsledande och stöttande ansvar, är denna roll en verklig möjlighet. Du får med din breda kompetens påverka kommunens utveckling, utifrån såväl ett helhetsperspektiv som direkt i konkreta projekt.

Välkommen med din ansökan i form av CV samt personligt brev snarast, dock senast den 6 augusti. Urval sker löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Boel Lundell hos People Impact 0708-41 70 40, som assisterar oss i denna rekrytering.

Sök tjänsten här

För mer information om Lund, besök gärna: www.lund.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2021/636
Kontakt
  • Boel Lundell, People Impact , 0708-41 70 40
  • Anita Wallin. Avdelningschef, 046-359 50 78
Facklig företrädare
  • Tilda Brage, Sveriges ingenjörer, 046-359 57 50
Publicerat 2021-06-11
Sista ansökningsdag 2021-08-06

Tillbaka till lediga jobb