Tekniska förvaltningen

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Lunds kommun ska växa med 26 000 bostäder fram till 2040 och plats skapas för ett mångfacetterat näringsliv. Fler bostäder ska byggas genom förtätning än genom nyexploatering på åkermarken. Brunnshög, Kunskapsstråket, stadskärnan, Västerbro, Södra Råbylund, Källby, Stångby och stationsområdet i Dalby är kommunens större områden för hållbar och attraktiv stadsutveckling. Här planeras en stor del av de kommande tjugo årens nya bostäder och näringslivsetableringar.

Vi söker nu ett antal EXPLOATERINGSINGENJÖRER som vill vara med och driva Lunds utveckling!
Inom några av våra stora utvecklingsområden behöver vi förstärka på exploateringssidan. Vi har också en vakant tjänst som har Södra Råbylund som huvuduppdrag. Det kommer också nya spännande projekt framöver, både i staden Lund och i tätorterna i kommunen!
Västerbro är ett av Lunds viktigaste utvecklingsområden fram till 2040! Här ska byggas upp till 3 900 bostäder som ska varvas med arbetsplatser, butiker, kaféer, parker och kommunal service som skola och förskolor. Läget är centrumnära – det tar inte många minuter att promenera till Lund C. Idag är området ett delvis slitet verksamhetsområde utan bostäder. En del verksamheter kommer kunna finnas kvar, andra ska hitta en ny plats. Området har mer än 25 olika fastighetsägare och kommunen äger bara gator och parker, vilket är en ovanlig förutsättning. En hel ny stadsdel ska skapas och bli till glädje för alla Lundabor. Det gör att kommunen tar ansvar för att driva omvandlingsprojektet, trots att vi inte äger marken. För att lyckas är det dock viktigt att ha ett bra samarbete med områdets fastighetsägare och aktörer under processen.
Området Södra Råbylund har nu kommit mer än halvvägs. Området har tydliga kvartersformer med blandad bebyggelse och närhet till omgivande natur. När området är färdigbyggt kommer det att bo drygt 4500 personer i Södra Råbylund. Etappen 3 består av både privatägd och kommunalt ägd mark och står inför genomförande. Området ska få flerbostadshus, radhus, skola, idrottshall, handel och en mindre andel kontor. Totalt beräknas området få 1 100 nya bostäder.
Om rollen
I rollen som exploateringsingenjör i Lunds kommun leder och driver du dina projekt inom projektbeställningens ramar med syfte att nå projektens uppsatta mål.
En stor del av arbetet är att arbeta med förhandlingar, avtal och överenskommelser med byggherrar, fastighetsägare, ledningsdragande verk och kommunala kollegor. I rollen som exploateringsingenjör ingår att göra framställningar till nämnd om markanvisningar, upprätta och följa avtal, budgetansvar, kvalitetssäkring och uppföljning inom de egna projekten. Du är, i egenskap av exploateringsledare, den som representerar kontoret i olika frågor.
Om oss
Tekniska förvaltningen i Lund omfattar fyra olika verksamheter; park och natur, gator och trafik, projektavdelningen, mark och exploatering samt administrativa avdelningen som ger stöd åt verksamheterna.

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens markreserv: Från planprocessen och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom exploateringsområden till försäljning av byggklar tomtmark för såväl verksamhets- som bostadsändamål. Vi värnar om ett hållbart utnyttjande av våra markresurser. Vi har många spännande projekt på gång med olika inriktning och omfattning där bostadstyp och upplåtelseform varierar.
Om Dig
Vi söker dig som har ett samhällsbyggnadsintresse! Erfarenhet från fastighetssektorn och god kännedom om exploateringsprocessen samt förhandlings¬vana krävs. Vi tror att personerna vi söker ska vara drivande och analytiska med god förmåga till strate¬giskt tänkande. Givetvis är det viktigt att vara lagspelare med god social förmåga. Medarbetarna som vi söker har sannolikt en civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, väg- och vatten, lantmäteri alternativt juristexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi förutsätter också att man har många års praktisk erfarenhet och goda kunskaper inom arbetsområdet. Det är viktigt att man har förståelse för hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Välkommen med Din ansökan!

Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Villkor: Tillsvidareanställning på heltid, kontorstid kl 8-17 med flextid och friskvårdserbjudande.
Placering: Kristallen. Du sitter i kontorslandskap i mycket fina lokaler hos tekniska förvaltningen, Lunds kommun, precis intill Lunds centralstation
Kontakter: Exploateringschef Anita Wallin (anita.wallin@lund.se, 046-359 50 78)
Fackliga företrädare Lunds kommuns växel: 046-359 50 00
Ansökan: Vi vill ha din ansökan senast 2021-09-30. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kommer att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Skicka in din ansökan genom att klicka på länken nedan.


Vi har beslutat oss för samarbetspartner och kanalvägar beträffande denna rekrytering och tackar vänligt och bestämt nej till annan kontakt från säljare och rekryterare.

 

 

 

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40 tim/vecka
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2021/721
Kontakt
  • Anita Wallin, 046-3595078
Facklig företrädare
  • Anders Söderberg, Vision, 046-3595551
  • Tilda Brage, Sv Ingenjörer, 046-3595750
Publicerat 2021-07-01
Sista ansökningsdag 2021-08-29

Tillbaka till lediga jobb