Barn- och skolförvaltningen

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Om oss

I Lunds södra delar finns Vegalyckan, en kommunal F-3 skola med 220 elever och cirka 40 medarbetare. Under Vegalyckans paraply ingår också tre mindre grundsärskoleenheter. En av enheterna finns på Vegalyckan medan de andra två är lokaliserade till Järnåkraområdet. Totalt har vi 25 platser i årskurserna 1-9 på grundsärskolan.

I Vegalyckans närhet finns både grönområden och rekreationsområden. Hos oss på Vegalyckan får du mycket engagerade och kompetenta kollegor som alla har elevernas bästa i fokus. Vegalyckans arbetslag utgörs av parallellerna där vi skapar möjligheter till gemensamma planeringstillfällen. På enheten arbetar vi mycket med att skapa en röd tråd i verksamheten och därmed vara noggranna med våra övergångar. Våra åldershomogena fritidshemsavdelningar i årskurserna F-3 har ett härligt arbetsklimat och gott samarbete.

Palettskolan är en enparallellig F-6 skola i centrala Lund med ca 215 elever. Vi ser alla elevers lika värde och rättigheter samt deras förmåga att utvecklas. Vi är lyhörda inför elevers olikheter och ser dessa som en tillgång. Värdegrundsarbetet är en central del av vårt uppdrag där all personal bidrar för att tillsammans med våra elever skapa trygghet, trivsel och studiero. Skolan har utmärkelsen Grön Flagg och vi arbetar tillsammans med våra elever för en hållbar utveckling. Vi har en mycket hög andel behöriga lärare med ett stort engagemang för att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling.

Arbetsuppgifter

Som skolkurator är dina arbetsuppgifter att, i samverkan med övriga professioner och övrig skolpersonal, arbeta för en skolmiljö som främjar hälsa, lärande och trygghet. Man mår bra av att lära sig och för att lära sig behöver man må bra. För att uppnå detta arbetar vi inom elevhälsan med olika hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vi sprider kunskap om hälsa och goda sunda levnadsvanor, är ute i klasserna och pratar bland annat om ”stopp min kropp”, arbetar för att motverka skolfrånvaro samt kränkande behandling.

Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolsköterska, specialpedagog, psykolog och skolledning där du som skolkurator bidrar med ett psykosocialt perspektiv. På Palettskolan och Vegalyckan spelar elevhälsan en central roll. Här finns stora möjligheter för dig som vill vara med att bygga upp och påverka så att vi kan lyfta våra skola till nya höjder! 

Du arbetar utifrån beprövad erfarenhet och evidens med psykosociala insatser direkt riktade till enskilda eller grupper av elever. Du deltar i skolutvecklingsarbetet och bidrar till exempel med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp och organisationsnivå för att eleverna ska få de bästa förutsättningarna. Du arbetar lösningsfokuserat och har ett salutogent förhållningssätt. I uppdraget ingår att ha kunskap om och kontakter med andra myndigheter. Du bör vara en person med ett driv för att i samarbete med andra hitta bästa möjliga lösningar för ett långsiktigt och hållbart elevhälsoarbete.

Du erbjuds en bred och varierad tjänst där du har möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter och utveckla egna intresseområden i linje med verksamhetens behov.

Vi söker dig som

Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan likvärdig beteendevetenskaplig utbildning. Erfarenhet av arbete som skolkurator och intresse för, eller erfarenhet från grundsärskolan är meriterande. Du bör ha god insikt i skolans styrdokument och ha kunskap om den praxis och riktlinjer som gäller för ditt område.

Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer. Du har ett utåtriktat arbetssätt mot elever, vårdnadshavare och personal samt ett respektfullt bemötande gentemot människors olikheter. Du delar samhällets och skolans värdegrund bland annat när det gäller inkludering, kunskaper inom socialjuridiken och har erfarenhet av visst utredningsarbete.

Eftersom tjänsten är både i grund- samt grundsärskolan har du förmåga att strukturera ditt arbete och arbetsleda dig själv. Du måste kunna prioritera arbetsuppgifter och leverera inom given tidsram.

Vi söker dig som vill ta aktiv del i skolans och elevernas utveckling, är positiv, initiativrik och tycker om att arbeta med barn. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Erfarenhet krävs. Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2021/730
Kontakt
  • Jeanette Willby, 046-359 72 24
  • Pernilla Ankell Mattisson, 046-359 75 57
Facklig företrädare
  • Catrine Elmström, Lärarförbundet, catrine.elmstrom@lund.se
Publicerat 2021-07-05
Sista ansökningsdag 2021-07-26

Tillbaka till lediga jobb