Tekniska förvaltningen

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

På tekniska förvaltningen blir du en del av samhällsbyggnadsprocessen. Vi hanterar kommunens markinnehav och arbetar strategiskt med exploatering och fastighetsutveckling. Våra medarbetare utvecklar, bygger och sköter stadens gator, torg, parker och naturområden. Vi skapar förutsättningar för hållbart resande och plats för möten, lek och fritid, och vi ansvarar även för kommunens färdtjänstverksamhet.

Vi söker nu en PROJEKTUTVECKLARE som vill vara med och driva Lunds utveckling!

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens markreserv. För att lyckas med kommunala målsättningar behöver markreserven utökas. Därför gör vi nu en förstärkning på projektutvecklingssidan inom avdelningen. Kommande fastighetsförvärv kan vara mark som i översiktsplanen illustrerats som nya utbyggnadsområden, men framför allt behöver vi fokusera tydligare på objekt i förtätningslägen. Här gäller det att se möjligheter men också att ha ett affärsmässigt tänk och ta ansvar för hur objekten kan användas i avvaktan på en exploatering. Vi värnar om ett hållbart nyttjande av våra markresurser. Förvärven kan vara inom eller i närheten av tätorten Lund, men även i andra delar av kommunen.

Om rollen

I uppdraget som projektutvecklare på Lunds kommun ingår att tillsammans med kollegorna på avdelningen, bevaka fastighetsmarknaden i Lund och föreslå och genomföra strategiska fastighetsaffärer. Projektutvecklaren ska tillsammans med de andra projektutvecklarna vara drivande i utvecklingen av det kommunala markinnehavet i tidiga skeden av exploateringsprocessen, vilket innebär att föreslå, initiera och genomföra utredningar, förstudier, ekonomiska analyser mm. Nya exploateringsprojekt innebär ofta att nya detaljplaner behöver initieras. Exploateringarna kan omfatta hela spektret inom samhällsutveckling, dvs nya bostadsområden, verksamhetsområden och ofta handlar det om en kombination av bostäder och verksamheter, liksom annan samhällsservice som t ex förskolor, skolor osv.

En stor del av arbetet är att arbeta med förhandlingar, avtal och överenskommelser med fastighetsägare. I rollen som projektutvecklare ingår att göra framställningar till nämnd om förvärv, begäran om planläggning, att upprätta och följa avtal, budgetansvar, kvalitetssäkring och uppföljning. Du är, i egenskap av projektutvecklare, den som representerar kontoret i olika frågor. I uppdraget ingår att delta i kommunövergripande arbetsgrupper rörande frågor såsom till exempel hållbarhet, lokalsamordning, verksamhetsutveckling med mera.

Om oss

Tekniska förvaltningen i Lund omfattar fyra olika verksamheter; park och natur, gator och trafik, projektavdelningen, mark och exploatering samt administrativa avdelningen som ger stöd åt verksamheterna.

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens markreserv: Från planprocessen och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom exploateringsområden till försäljning av byggklar tomtmark för såväl verksamhets- som bostadsändamål. Vi värnar om ett hållbart utnyttjande av våra markresurser. Vi har många spännande projekt på gång med olika inriktning och omfattning där bostadstyp och upplåtelseform varierar.

Om Dig

Vi söker dig som har ett samhällsbyggnadsintresse! Erfarenhet från fastighetssektorn och god kännedom om exploateringsprocessen samt förhandlings­vana krävs. Personen vi söker ska vara drivande och analytisk med god förmåga till strate­giskt tänkande. Givetvis är det viktigt att vara lagspelare med god social förmåga. Medarbetaren som vi söker har sannolikt en civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, väg- och vatten, lantmäteri alternativt ekonomi-, juristexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi förutsätter också att man har flera års praktisk erfarenhet och goda kunskaper inom arbetsområdet. Det är viktigt att man har förståelse för hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Välkommen med Din ansökan!

 

Praktisk information

Villkor: Tillsvidareanställning på heltid, kontorstid kl 8-17 med flextid och friskvårdserbjudande.

Placering: Kristallen. Vi arbetar i mycket fina lokaler hos tekniska förvaltningen, Lunds kommun, precis intill Lunds centralstation

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kommer att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Skicka in din ansökan genom att klicka på länken nedan.

 

 

Vi har beslutat oss för samarbetspartner och kanalvägar beträffande denna rekrytering och tackar vänligt och bestämt nej till annan kontakt från säljare och rekryterare.

 

  Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2021/1329
Kontakt
  • Anita Wallin, 046/359 50 78
Facklig företrädare
  • Julia Bengtsson, Sveriges Ingenjörer, 046-359 33 53
Publicerat 2021-12-13
Sista ansökningsdag 2022-01-20

Tillbaka till lediga jobb