Tekniska förvaltningen

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

På tekniska förvaltningen blir du en del av samhällsbyggnadsprocessen. Vi hanterar kommunens markinnehav och arbetar strategiskt med exploatering och fastighetsutveckling. Våra medarbetare utvecklar, bygger och sköter stadens gator, torg, parker och naturområden. Vi skapar förutsättningar för hållbart resande och plats för möten, lek och fritid, och vi ansvarar även för kommunens färdtjänstverksamhet.

Om oss

Tekniska förvaltningen i Lund omfattar fyra olika verksamheter; park och natur, gator och trafik, projektavdelningen, mark och exploatering samt administrativa avdelningen som ger stöd åt verksamheterna.

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens markreserv: Från planprocessen och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom exploateringsområden till försäljning av byggklar tomtmark för såväl verksamhets- som bostadsändamål. Vi värnar om ett hållbart utnyttjande av våra markresurser. 

Vi söker nu en Förvaltare med jordbruksinriktning som vill vara med och driva Lunds utveckling!

Ett strategiskt markinnehav är en viktig resurs i kommunens bostads- och näringslivsutveckling. Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens strategiska markinnehav som till stor del består av åkermark, men även ytor inom tätorterna. Det kan vara parkeringsytor, drivmedelsstationer, gräsytor och så vidare som i ett längre perspektiv kan komma att användas för andra ändamål.

Förvaltningsuppdraget omfattar även ett antal byggnader av varierande status. Vi arbetar ständigt med att öka markreserven, framför allt behöver vi framöver fokusera tydligare på objekt i förtätningslägen där förvärven sannolikt även omfattar befintliga byggnader med befintliga hyresgäster. Förvaltaren har här en viktigt roll att tillsammans med kollegorna på avdelningen, ta ansvar för hur objekten kan användas i avvaktan på en exploatering.

Här gäller det att se möjligheter men också att ha ett affärsmässigt tänk!

Arbetsuppgifter

I rollen som förvaltare har du ansvar för det strategiska markinnehavet inom kommunen, tillsammans med ytterligare en förvaltare. I arbetsuppgifterna ingår till exempel att:

 • Svara för drift och underhåll av enheter inom Mark- och exploateringsavdelningens ansvarsområde.
 • Ta fram och följa upp olika nyttjanderättsavtal, t ex arrende-, jakt och hyresavtal
 • Ansvar för kommunens skyddsjakt
 • Bevaka och hantera uppsägning av avtal inför exploatering
 • Värdera och reglera skador på jordbruksmark i samband med exploatering
 • Handlägga ärenden rörande genomförande av detaljplaner till exempel olika lantmäteriåtgärder
 • Medverka i köp och försäljning av fastigheter
 • Granska bygglov‐ och planremisser
 • Företräda kommunen i olika sammanhang, t ex vid markregleringar och intrångsfrågor, deltagande i vägföreningar och dikningsföretag osv
 • Aktivt bidra till att arbetet med kommunens miljömål rörande markanvändning utvecklas och nås
 • Medverka i olika ärenden som rör natur- och friluftsliv, stadsodling mm
 • Framtagande av budget, prognos samt uppföljning av projekt/objekt.

Ditt arbete som förvaltare bedriver du till största delen i vår kontorsmiljö.

Om dig

Vi söker dig som är utbildad lantmästare / agronom eller har motsvarande kunskaper och vi ser gärna att du har några års yrkeserfarenhet från liknande förvaltning. Du har kunskaper inom jordbruk och ekonomi samt grundläggande kunskaper i arrende- och hyreslagstiftning samt avtalsskrivning. Du har ett samhällsbyggnadsintresse. Du bör ha ett stort intresse och kunskap om miljöfrågor och hållbar markanvändning, då detta är viktiga delar i kommunens miljömålsprogram, LundaEko.

Du ser vikten av, prioriterar och har lätt för att utveckla ett gott samarbete med interna och externa aktörer. Som person är du handlingskraftig och strukturerad. Du är även initiativrik, serviceinriktad, självständig och lösningsfokuserad. Du bidrar till vårt team, där vi värdesätter öppenhet, samarbetsförmåga och ansvarstagande. Det är värdefullt om du har förhandlingsvana och en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt.
B-körkort är ett krav.

Välkommen med Din ansökan!


Praktisk information

Villkor: Kontorstid kl 8-17 med flextid och friskvårdserbjudande.

Placering: Kristallen. Vi arbetar i mycket fina lokaler hos tekniska förvaltningen, Lunds kommun, precis intill Lunds centralstation.

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kommer att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Skicka in din ansökan genom att klicka på länken nedan.

Vi har beslutat oss för samarbetspartner och kanalvägar beträffande denna rekrytering och tackar vänligt och bestämt nej till annan kontakt från säljare och rekryterare.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2022/1218
Kontakt
 • Anita Wallin, 046/3595078
Facklig företrädare
 • Lunds kommun, 046/3595000
Publicerat 2022-09-19
Sista ansökningsdag 2022-10-16

Tillbaka till lediga jobb