Orkesterparkens förskola

Om oss

Vi behöver förstärka med förskollärare till vår fina förskola och kanske är just du intresserad av att börja hos oss? När du kliver in på Orkesterparkens förskola berättar vår lärmiljö och barnens avtryck var vi befinner oss i det målstyrda arbetet. Genom förskolan löper en tydlig röd tråd i form av omsorgsfull lekfull undervisning, aktivt närvarande förhållningssätt, struktur och en tillgänglig lärmiljö. Verktygen för detta är ett starkt förankrat utvecklingsarbete, innovation, arbetsglädje och aktionsforskande arbetssätt mot gemensamma mål.

Vi har ett digitalt verktyg för systematiskt kvalitetsarbete som vi arbetar i vid arbetslagsreflektion. På så sätt kan vi kontinuerligt se hur våra insatser gör skillnad. Tillsammans har vi skapat en verksamhet på vetenskaplig grund där barnet genom att ingå i positiva och meningsfulla sammanhang utvecklas, lär och känner tilltro till sin egen förmåga. Efter att ha arbetat teoretiskt och praktiskt med lärmiljö under lång tid har vi en stimulerande och estetisk lärmiljö som uppmuntrar till utforskande, lek och möten. Vi ser gärna att du är med och tillvaratar samt vidareutvecklar detta med din, dina kollegors och barnens kreativitet som drivkraft. 

Förskolan är ljus och rymlig och vi nyttjar gemensamma ytor såsom bibliotek, torg, utställningsrum och snoozelrum. Orkesterparken har gott om utrymme utomhus med flera gårdar. Förskolan är belägen i en rik närmiljö med närhet till bl.a. 4H-gård, dammar och pilkojor.
I dagsläget vandrar barnen genom förskolans tre paravdelningar i takt med sin ålder. Vi har ett öppet förhållningssätt och en stark samarbetskultur, vi arbetar i flerarbetslag. Dels för att erbjuda mindre grupper under dagen och dels för att ge barnen breda lekmöjligheter i flera fantasifulla rum som stimulerar olika uttrycksformer. Varje paravdelning har en levande och ständigt öppen centralt placerad ateljé.

Arbetet vilar på en tydlig struktur där hörnpelare är mötestavlor och mötesforum på hela förskolan. Fokus ligger på barnens delaktighet och god flexibel planering efter dagens förutsättningar. Vi pratar om aktiviteter som pågår, för dialog med barnen. I våra mötesforum sammanstrålar också barnen för att dela med sig och återkoppla tillsammans kring våra aktiviteter. Med utgångspunkt i läroplanen arbetar vi fördjupande med flera läroplansmål parallellt i vardagen. Vi har en skriftlig pedagogisk idé kring förhållningssätt, lärmiljö, SKA arbete där gemensamma ställningstaganden utifrån vetenskaplig grund finns formulerade.

Tidigare fortbildning har bl.a. utgjorts av ateljeristor från Malmö universitet, föreläsningsbesök av
Katinka Vikingsen samt besök på Skissernas muséum i Lund. Vi har pågående projekt med
Sagoteatern. Litteratur, nu senast "Digitalt meningsskapande i förskolan" Kyrk Seger, E (2020) och
pedagogiska diskussioner utgör en levande del av verksamheten.
Årets utvecklingsarbete är ”Musik, berättande och språkutveckling”. Ett arbete som på ett lekfullt sätt främjar barnens språkutveckling. Vi söker dig som vill bli medskapare i det fortsatta utformandet av vår skriftliga pedagogiska idé samt förskolans pågående arbete.

Arbetsuppgifter

Som förskollärare arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och som förskollärare ansvarar du för det pedagogiska innehållet i undervisningen och arbetar främjande för barns utveckling och lärande. Tillsammans med arbetslaget planerar du för, deltar i samt följer upp undervisningen för att möjliggöra god kvalité och utveckling i verksamheten. Det pedagogiska planeringsarbetet görs i tätt samarbete med övrig personal på förskolan under den schemalagda arbetslagsplaneringen. 

Vidare arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Samarbetet med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team. Vi erbjuder dig en arbetsplats som genomsyras av nyfikenhet, engagemang och vilja att tänka nytt tillsammans.

Vi söker dig som

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare alternativt är i slutet på din utbildning till förskollärare. Du har goda kunskaper om barns utveckling och lärande. Du är väl förtrogen med förskolans läroplan och är trygg i olika metoder för att omsätta läroplanen i praktiken, för varje barns utveckling och lärande. 

Du är en kreativ pedagog med yrkesstolthet och arbetsglädje. Vidare är du är flexibel och kan arbeta med förskolans yngre och äldre barn. Du har ett genuint engagemang för undervisning såsom relationer, samarbete, stöttande strategier, pedagogiska lärmiljöer och material. 

Du bidrar till våra diskussioner kring läroplan och gemensam litteratur för att erbjuda en förskola på vetenskaplig grund. Du kopplar samman teori med praktik och har förmåga att leda det pedagogiska arbetet inom pågående utvecklingsprocesser. Du uppskattar att samarbeta i ett större kollegialt sammanhang, vågar tänka innovativt och låta dig inspireras. Du utgår från ett helhetsperspektiv på förskolan samt en vilja att arbeta efter de visioner som verksamheten beslutar.

Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att upprätthålla god struktur och trygga relationer som är ett tydligt nav på Orkesterparken. Urval kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan tillsvidareanställd medarbetare.

Varmt välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2023/44
Kontakt
  • Ann Anderholm, biträdande rektor, 046-3594525
Facklig företrädare
  • Hannah Hvidson, Sveriges lärare, 046-3594402
Publicerat 2023-01-11
Sista ansökningsdag 2023-01-31

Tillbaka till lediga jobb