Vi söker dig som vill ta ett förvaltningsövergripande ansvar för ekonomiska, administrativa och kanslirelaterade processer, med en tydlig koppling till tekniska nämndens arbete. Du ansvarar för budgetrelaterade frågor med en driftsbudget för tekniska förvaltningen på 360 MSEK. Utöver det hanterar förvaltningen stadsbyggnadsprojekt av olika karaktär, uppgående till ca 500 MSEK/år.

Uppdraget innefattar även att ge ekonomisk rådgivning till den politiska ledningen. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och blir ett viktigt stöd till tekniska direktören och övriga avdelningschefer. Rätt person kommer att få stora möjligheter att påverka den egna organisationen och rollens utformning.

Ekonomi- och stabschefen leder arbetet för 8 kvalificerade medarbetare inom funktionerna ekonomi, administration och kansli. I uppdraget ingår att driva, utveckla och delegera frågor med utgångspunkt i förvaltningens uppdrag. Du representerar tekniska förvaltningen i olika forum, exempelvis kommunens ekonomiledningsgrupp. Uppföljning och analys avseende ekonomiska sammanhang är viktiga delar av uppdraget.

Om dig

Vi söker dig med en utvecklad kommunikativ förmåga, strategisk blick, och kvalitet i fokus. Lund växer och tekniska förvaltningen står inför utmaningar som kräver nya sätt att arbeta med befintliga resurser. Ekonomi- och stabschefen har ett prestigelöst sätt som skapar delaktighet och förtroende både inom och utanför förvaltningen. Du har en god förmåga att analysera och strukturera komplicerade frågor samt att kommunicera på ett pedagogiskt och tydligt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Med ett inkluderande och tillitsbaserat ledarskap skapas förutsättningar för dialog, samarbete och ett öppet klimat som bidrar till medborgarnytta och arbetsglädje. Du har ett engagemang, intresse och kunskap avseende innovativa, kostnadseffektiva och digitala lösningar.

Vi söker dig med flerårig ledarerfarenhet och högskoleutbildning inom ekonomi. Du har kännedom om- och förståelse för en kommuns uppdrag och villkor samt den kommunala beslutsprocessen.

Du har tidigare lett en administrativ avdelning med flera olika kompetenser inom relevanta områden.

Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är ett krav liksom utmärkta kunskaper i svenska språket. Har du tidigare arbetat i ett gränssnitt mot projektorienterad verksamhet inom till exempel teknik/samhällsbyggnad/fastighet/entreprenad är det starkt meriterande. Rätt person motiveras av rollens bredd och att på ett kommunikativt och strukturerat sätt samarbeta med, och stödja politiken i beslutsfattandet genom väl underbyggda ekonomiska analyser. Du är utvecklingsorienterad och har erfarenhet av att driva effektivisering och utvecklingsarbete.

Med ledarskapet i fokus motiveras du av att vara en central person med stort ansvar inom såväl förvaltningsledning som i kommunens samordnade samhällsbyggnadsprocess. Du har ett tydligt engagemang för demokrati och för kommunens samhällsuppdrag.

Tekniska förvaltningen som erbjuder en bred och kvalificerad chefsroll med många kontaktytor och möjlighet att vara med och bygga framtidens Lund. Välkommen till tekniska förvaltningen!

Ansökan

Din intresseanmälan med CV vill vi ha senast den 7 februari. För en inledande konfidentiell kontakt är du välkommen att höra av dig till Anne Barbosa, People Impact som hjälper oss i denna rekrytering. 040- 40 35 48 83

Ansökan görs via länken: Ekonomi- och stabschef Tekniska förvaltningen Lunds kommun - People Impact

Om oss

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Lunds kommun bjuder på ett rikt landskap, här finns allt från myllrande våtmarker och fågelsjöar till artrika fälader och lummiga bokskogar. Samtidigt består en stor del av kommunen av jordbruksmark och är den kommun i Sverige där det byggs mest. I Lund får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad.

Vid Tekniska förvaltningen arbetar ca 80 personer fördelade på fyra avdelningar. Förvaltningen ansvarar för att utveckla och sköta kommunens gator och trafik, park-, natur-, och skogsområden, koloni- och odlingslottsområden, banhållning för spårväg, mark och exploatering, kommunens verksamhet inom kollektivtrafikområdet inklusive färdtjänst och riksfärdtjänst, samordning av kommunens vattenfrågor mm. Förvaltningen har ca 80 medarbetare. Tekniska förvaltningen ansvarar även för kommunens markreserv: från planprocessen och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom exploateringsområden till försäljning av byggklar tomtmark för såväl verksamhets- som bostadsändamål. Lund växer och de närmsta åren väntar stora investeringar.

Tekniska förvaltningen är en del av utvecklingsarbetet med målet att skapa en gemensam och effektivare samhällsbyggnadsprocess i Lunds kommun. Detta sker i nära samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen och avdelningen för Hållbar tillväxt som under 2023 även kommer att samlokaliseras i Tingsrättens lokaler på Bruksgatan 22 i Lund.

www.lund.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2023/114
Publicerat 2023-01-24
Sista ansökningsdag 2023-02-07

Tillbaka till lediga jobb