Verksamhet

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.

Om oss

Vårt rektorsområde består av fyra centralt belägna förskolor, Arken, Plommonet, Studentkåren och Tuna samt öppna förskolan Söderlek. Området leds gemensamt av rektor och biträdande rektor och vi har vår egen specialpedagog som stödjer arbetslagen vid behov.

Vår vision är att barnen ska bli trygga, sociala och nyfikna individer, som kan söka och ta emot kunskap i ett livslångt lärande. Lunds kommun strävar mot en utbildning i världsklass och vi tänker att vi sätter grunden till blivande världsmedborgare genom vårt välfungerande SKA-arbete. För att nå dit har vi i rektorsområdet gemensamma planeringstider och de flesta pedagoger ingår i ämnesteam tillsammans med pedagoger från de andra förskolorna.

Vi har utarbetat ett gemensamt pedagogiskt verktyg. I detta verktyg planerar, dokumenterar, reflekterar och utvärderar vi kring barnens lärande i relation till undervisningen. Undervisningen utgår från samma urval av läroplansmål under vårt årliga treterminssystem. och styrs av barnens tidigare erfarenheter, kunskaper, intressen och behov. Det pedagogiska verktyget är föränderligt och uppdateras årligen. En gång varannan veckan avsätts tid för arbetslagen att arbeta med det pedagogiska verktyget. Tiden för reflektion är av stort värde för pedagogerna på våra förskolor, det ger oss möjlighet att planera och utvärdera verksamheten för att kunna ge barnen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.

Vi har en gemensam verksamhetsplan på våra förskolor som vi använder som ett redskap för att hålla vårt uppdrag levande. Den ska stödja vårt arbete i att sträva mot en likvärdig förskola med hög kvalitet. Vi vill också att verksamhetsplanen ska belysa vårt arbete och förhållningssätt i utbildningen gentemot vårdnadshavare och andra intressenter.

Vi vill att lärmiljöerna på våra förskolor ska utstråla nyfikenhet, kreativitet och glädje. En lärmiljö hos oss ska vara tydlig och bjuda in till självständighet för barnen. En självständig lärmiljö innebär för oss att materialet är tillgängligt för barnen och är placerat i deras nivå. Vi arbetar ständigt med att våra miljöer ska ha en tydlighet och struktur så att barnen vet var olika material och saker finns. Även våra utomhusmiljöer är en viktig del av den pedagogiska verksamheten då mycket av vår utbildning och undervisning sker här. Vi vill att våra utemiljöer ska vara utmanande för barnens utveckling, såväl fysiskt som psykiskt och socialt.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi tre förskollärare till Tuna, Arkens, Plommonets förskolor, en tjänst på respektive enhet.

Som förskollärare arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och som förskollärare ansvarar du för det pedagogiska innehållet i undervisningen och arbetar främjande för barns utveckling och lärande. Tillsammans med arbetslaget planerar du för, deltar i samt följer upp undervisningen för att möjliggöra god kvalité och utveckling i verksamheten. Det pedagogiska planeringsarbetet görs i tätt samarbete med övrig personal på förskolan under den schemalagda arbetslagsplaneringen.

Som förskollärare hos oss är du en del i ett arbetslag. Du är aktiv, nyfiken och medforskande tillsammans med barnen både inomhus och utomhus. Du stödjer barnen i deras utveckling och är med och skapar kreativa lärmiljöer.

Vi söker dig som

är legitimerad förskollärare och har goda kunskaper om barns utveckling och lärande. Du är väl förtrogen med förskolans läroplan och är trygg i olika metoder för att omsätta läroplanen i praktiken, för varje barns utveckling och lärande. 

Vi söker förskollärare som kan och vill uppnå pedagogisk världsklass i det dagliga arbetet. Du är både organiserad och drivande och vill alltid att både du själv och dina kollegor ska utvecklas. Du anser att utveckling är något som prövas fram med mod, lyhördhet och öppet sinne. 

Det är en självklarhet att du hanterar digitala redskap och du tycker att kommunikation och samarbete med din omgivning är central för er framgång. Om du kan och förstår läroplanen, har ett stort hjärta för din omgivning och är beslutsam, då har du de förmågor vi söker.

Urval sker löpande och vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att de inte behöver tas i anspråk av redan tillsvidareanställd medarbetare. Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2023/115
Kontakt
  • John Horvat, rektor, 046-3597187
Facklig företrädare
  • Caroline Rydén, Sveriges lärare, 046-3594889
Publicerat 2023-01-24
Sista ansökningsdag 2023-02-07
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb